Get Adobe Flash player
logo

Naše služby

Ahead Corporate Finance se od svého vzniku zaměřuje na služby v oblasti podnikových financí a to zejména v následujících oblastech:

 • Fúze a akvizice,
 • Oceňování podniků nebo jejich částí,
 • Prodej podniků nebo jejich částí a to formou veřejných či neveřejných výběrových řízení,
 • Prodej majetku z konkurzní podstaty,
 • Provádění due diligence procesů,
 • Identifikace silných a slabých stránek podniků, návrhy a realizace přijatých opatření formou rizikového managementu,
 • Transformace společností,
 • Analýzy rozpočtů měst a obcí, návrhy investiční strategie.

Ahead Corporate Finance při své práci respektuje normy právní i etické, přičemž veškeré kroky realizované Ahead Corporate Finance jsou prováděny v souladu se zájmy klienta a jsou konzultovány s klientem, tak aby klient v průběhu realizace projektu získal od Ahead Corporate Finance veškerou možnou profesionální podporu.

Banky a investiční společnosti

Ahead Corporate Finance je připraven pro banky a investiční společnosti realizovat zejména následující služby:

 • provádění drobných podpůrných analýz z oblasti Corporate Finance,
 • dílčí spolupráci při realizaci větších projektů formou provádění dílčích analýz a procesů,
 • realizace „vedlejších“ projektů – v případě, že budete osloveni s projektem, který z jakéhokoli důvodu (velikost projektu, firemní politika, zaměření projektu apod.) nebude moci být realizován pod hlavičkou Vaší společnosti, jsme připraveni takový projekt vyhodnotit a případně realizovat v rámci Ahead Corporate Finance.

Investoři

Ahead Corporate Finance je připraven pro potenciální finanční nebo strategické investory realizovat zejména následující služby:

 • přehled vhodných investičních subjektů dle specifikace investora,
 • provedení základní analýzy a ocenění vybraných investičních subjektů,
 • řízení jednání s majiteli vybraných investičních subjektů,
 • komplexní poradenská činnost při realizaci investice (provedení due diligence, vedení jednání, analýzy rizik, zajištění právního servisu, zajištění převodu majetku či podílu apod.) a to tak, aby investor dosáhl co možná nejlepších kupních podmínek,
 • služby v oblasti rizikového managementu – provedení restrukturalizace, zastupování zájmů investora při řízení společnosti apod.

Konkursní správci

Ahead Corporate Finance je připraven pro konkursní správce realizovat zejména následující služby:

 • analýza a ocenění majetku zajištěného v rámci konkursu,
 • prodej majetku z konkursní podstaty úpadce – formou jedno, či vícekolových výběrových řízení veřejných i neveřejných, nebo formou dražeb veřejných i neveřejných a to včetně zajištění právních služeb.

Kraje, města a obce

Ahead Corporate Finance je připraven pro kraje, města a obce realizovat zejména následující služby:

 • analýzy rozpočtů měst a obcí,
 • analýzy majetku měst a obcí včetně ocenění,
 • návrhy investiční strategie,
 • transformace rozpočtových a příspěvkových organizací.

Podnikatelé (akcionáři, podílníci, OSVČ)

Ahead Corporate Finance je připraven pro podnikatele realizovat zejména následující služby:

 • analýzy Vašich podnikatelských aktivit – ocenění Vašich podnikatelských aktivit nebo jejich částí, provedení analýzy současného stavu Vašich podnikatelských aktivit, návrhy optimalizace Vašich podnikatelských aktivit apod.,
 • zastupování při akvizičních procesech,
 • provádění due diligence procesu – se zaměřením na provádění finančního, právního, účetního a daňového due diligence procesu,
 • vyhledání vhodného strategického či finančního investora,
 • komplexní řízení prodeje Vašich podnikatelských aktivit nebo jejich částí – formou jedno, či vícekolových výběrových řízení veřejných i neveřejných, nebo formou dražeb veřejných i neveřejných a to včetně zajištění právních služeb
 • transformace Vašich podnikatelských aktivit,
 • služby z oblasti rizikového managementu – jsme připraveni Vám poskytnout komplexní služby v oblasti rizikového managementu (procesy konsolidace, optimalizace, či případně sanace Vašich podnikatelských aktivit),
 • implementace Vašich produktů na trhy v České republice

TOP Management, exekutiva

Ahead Corporate Finance je připraven pro TOP management, představenstva nebo dozorčí rady realizovat zejména následující služby:

 • analýzy Vašeho podniku se zaměřením na systémy řízení a nastavení finančních toků, SWOT analýzu apod. včetně návrhu řešení,
 • konzultace strategických a investičních rozhodnutí,
 • komplexní služby v oblasti MBO (Management Buy Out) včetně vyhledání vhodného finančního nebo strategického investora.